Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Εύνικος» αναδείχτηκε μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Παππούς

.

.

Αντιπρόεδρος

Ευστάθιος Φρίμας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.

Φίλιππος Σταμακολιός

Ταμίας Δ.Σ.

Μανώλης Καμαρίτης

Μέλη Δ.Σ.

Νίκη Μητάκη

Ντάκουρης Σπύρος

Μανώλης Κρητικός

Επιτροπή

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βασίλης Ντάκουρης

Email: vasilis.ntakouris@gmail.com

.

Γιώργος Βέλλης

.

.