Μπάσκετ και παραδοσιακά παιχνίδια στις υπηρεσίες των… παιδιών!

Τριήμερο event διοργανώνει ο Γ.Α.Σ. Εύνικος σε συνεργασία με την 4C Cooperate Communicate Create Change.

Η… χαρά του παιδιού τις Δευτέρες 6, 13 και 20 Δεκεμβρίου 2021! Στις εγκαταστάσεις της ομάδας μας, τις τρεις συγκεκριμένες ημέρες, θα φιλοξενηθούν δράσεις που θα συνδυάζουν το μπάσκετ με παραδοσιακά παιχνίδια από διάφορες χώρες της Ευρώπης και θα έχουν ως σκοπό την κοινωνική συμπερίληψη και την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Γ.Α.Σ. Εύνικος σε συνεργασία με την 4C Cooperate Communicate Create Change καλούν τα παιδιά να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που θα συνδυάζουν το μπάσκετ με παραδοσιακά παιχνίδια από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σερβία, το Βέλγιο και φυσικά την Ελλάδα αλλά και παιχνίδια με καταγωγή από τις μειονότητες που ζουν στις χώρες αυτές.

Οι συγκεκριμένες δράσεις συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Inclusive Traditional Games» που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικός του στόχος είναι να χρησιμοποιήσει τα αθλήματα και τα παραδοσιακά παιχνίδια ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης, να υποστηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο στις τοπικές κοινότητες και να βοηθήσει τις μειονότητες να ενταχθούν στην κοινωνία έχοντας ίσες ευκαιρίες, αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση.