Τουρνουά 5Χ5 Δημοτικών Σχολείων 2015-2016

Ομάδα Αγοριών 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 4ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 6ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 7ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 9ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου

Ομάδα Αγοριών 4ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Αγοριών 1ου Δημοτικού Σχολείου Φυλής

Ομάδα Αγοριών Εύνικος

Ομάδα Κοριτσιών 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 6ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 7ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 9ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ομάδα Κοριτσιών 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου

Ομάδα Κοριτσιών 1ου Δημοτικού Σχολείου Φυλής

Ομάδα Κοριτσιών Εύνικος

Τελετή απονομών 24ου τουρνουά

Αφίσα 24ου τουρνουά

Πρόγραμμα Αγώνων